K2 Saad is opgewonde oor Argentynse genetika

Die afgelope drie seisoene wat die Argentynse mielie op die mark verskyn het, is almal baie opgewonde oor die genetika. KKS 8326 B het die afgelope seisoen baie goed en stabiel vertoon.

Die kultivar het onder baie moeilike klimaatstoestande in die weste, die hitte baie goed hanteer. Waar opbrengste onder besproeiing in die westelike dele af is as gevolg van baie warm dae, het KKS 8326 B by mnr Van Zyl in die Ventersdorp-distrik steeds oor die 17 ton/ha gestroop.

In Mpumalanga waar meer as 70% van die aanplantings geelmielies is, het die kultivar baie stabiel vertoon met opbrengste tot so hoog as 10 ton/ha (droogland) waar die reën saam gespeel het.

Dit is met groot opgewondenheid dat Klein Karoo Saad Bemarking aankondig dat die kultivar ook konvensioneel beskikbaar gaan wees in die komende seisoen. Die oostelike streke neig meer om konvensionele kultivars te plant en daarom sal die kultivar KKS 8326* goed funksioneer vir hierdie doel.

KKS 8326 B het ook baie stabiele opbrengste elders in die land gelewer. In die Oudtshoorndistrik is baie mooi opbrengste gestroop.

Die KKS 8326* en KKS 8326 B-reeks is besig om hulself deur goeie en stabiele opbrengste in die Suid-Afrikaanse mieliemark in te grawe.

*Kultivar is tans onder proef en is of sal dan oorweeg word om binnekort ingedien te word vir registrasie.

Artikel deur Fanie Yssel (K2 Saad), BONUS November/Desember 2016.Back to articles
Next article
 
sitemap
 
home about us products research packing subsidiaries contact us