Ken jou grond en boer presies

 

Met inligting oor die voedingstowwe in die grond sowel as die grondvogvlakke kan bemesting en bewerking aangepas word.

Boere in Suid-Afrika het ’n paar moeilike seisoene agter die rug. Daarom raai kundiges van Klein Karoo Saad Bemarking graanboere aan om dié planttyd wetenskaplik te werk om te verseker elke sent word reg uitgegee. Hulle het ’n satelliettak in Potchefstroom en ook ’n proefplaas op Brits.

Tegnologie is so ver gevorder dat alles gemeet kan word. Met die neem van grondmonsters kan ’n mens presies weet hoeveel voedingstowwe in die grond beskikbaar is. Só kan die boer dan bemestingsprogramme aanpas.

Grondvog is die heel belangrikste faktor waaraan boere aandag behoort te gee. Byna alle Suid-Afrikaanse boere is primer ’n waterboer en sekondêr ’n graan-, vleis-, melk- of wildboer. Daarom moet die saaiboer sy op- brengsmikpunte aanpas by die beskikbare  grondwatervlakke.

Doen primêre bewerkings bloot met behulp van historiese data te bewerk nie. Om te meet, is om te weet. Kry daarom die jongste inligting.

Opbrengsmikpunte en kultivar- en gewaskeuse moet vanjaar met groot oorleg gedoen word.

Klein Karoo Saad Bemarking meen boere moet eerder ’n bietjie konserwatief wees en as die seisoen gunstig verloop, kan top bemesting aangepas word.

Maak   seker   fisieke   leweringstye kan behaal word en dat hoë pryse vir vroeë lewerings die boer nie onnodig aan risiko blootstel nie. Boere moet hou by wat hulle weet, en wat hulle goed kan doen. Bly by die bekende en maak seker die gewas wat aangeplant word, is vir die omgewing aangepas en kan dus ’n realistiese opbrengs behaal.

Artikel deur Fanie Yssel (K2 Saad), Landbouweekblad  21 Oktober 2016.Back to articles
Next article
 
sitemap
 
home about us products research packing subsidiaries contact us